Płyta uszczelniająca POLONIT FA-150

Płyta uszczelkarska POLONIT FA-150

1. Opis płyty
Płyta jest kompozytem wykonanym z włókien celulozowych i aramidowych oraz odpornych termicznie napełniaczy związanych kauczukiem NBR.

2. Klasyfikacja
FA-NA1-O według DIN 28091-2

3. Zastosowanie
Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku paliw, olejów, wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, roztworów soli obojętnych oraz gazów nieagresywnych w zakresie:  Maksymalne ciśnienie 4 MPa  Maksymalna temperatura chwilowa 180°C  Temperatura pracy ciągłej 140°C  Temperatura pracy z parą wodną 120°C
Uwaga: w przypadku występowania jednocześnie ciśnień i temperatur zakłada się maksymalnie 2,0 MPa i 120°C.

4. Certyfikaty
PZH – na kontakt z wodą pitną

5. Standardowe grubości [mm]
0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 (z tolerancją+/- 0,1 mm dla grubości do 0,8 mm oraz +/- 10% dla pozostałych grubości)

6. Standardowe formaty [mm]
1000 x 1500 i 1500 x 1500 (z tolerancją+/- 40 mm)

7. Niestandardowe formaty (na zamówienie) [mm]
1000 x 2000; 1500 x 2000; 1500 x 3000; 2000 x 3000

Dostarczamy całe płyty uszczelniające POLONIT FA-150 oraz przyjmujemy zamówienia na gotowe uszczelki.