Wyroby walcowane i ciągnione ze złota, srebra i platyny

Druty, blachy, taśmy i folie ze złota, srebra i platyny

Druty, blachy, taśmy i folie z metali szlachetnych znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle, nauce oraz medycynie.
Przykładowo taśmy ze stopów platyny z rodem lub irydem wykorzystywane są jako elementy grzewcze w piecach wysokotemperaturowych. Druty również znajdują szerokie zastosowanie jako elementy grzewcze. Są często stosowane w produkcji styków odznaczających się wysoką niezawodnością, przy produkcji siatek katalitycznych i absorpcyjnych, czujników, w medycynie i badaniach naukowych.
Blachy platynowe i ze stopów platyny z irydem służą do produkcji naczyń laboratoryjnych, aparatury chemicznej czy instrumentów medycznych. Blachy i druty z platyny, złota i srebra są szeroko stosowane w branży jubilerskiej.

Druty i blachy z metali szlachetnych

Technika materiałowa – metale przemysłowe – metale mennicze – metale szlachetne w przemyśle – drut – blacha – taśma – folia: platyna, złoto, srebro, ruten, rod, pallad, osm, iryd